Veel varaiablen, maar wat is uw huis werkelijk waard?

Taxatie van uw woning


Deze vraag komt bijvoorbeeld aan de orde als u uw woning wilt verkopen. Een makelaar kan antwoord geven op de vraag wat een woning waard is door een taxatie uit te voeren. Zijn bevindingen geeft hij weer in een taxatierapport. Hij let daarbij op verschillende aspecten, bijvoorbeeld: